Board Member & Festival Staff

Board Member

 

Chairwoman

WANG Chun-Chi

Director-General

Pecha LO

Office Manager

Ling HSIEH

 

Board Members

Jin LIAO

TSAI Hwa-Jen

CHUNG She-Fong

Skaya SIKU

Huhu HUNG

Zoë C.J.CHEN

Weiling YI

KANG Ting-yu

Rain CHEN

LIN Chueh-Chu

CHEN Huei-Yin

Consultant

Weitsy WANG

Sophie Shu-Yi LIN

Shirley CHEN

Mia Ming-Hsiu CHEN

Robert CHEN

CHEN Lih-Kuei

HUANG Yu-Shan

TSAI Hsiu-Nu

CHIEN Wei-Ssu

CHOU She-Wei

FAN Ching

 

 

 

 


 

Festival Staff

Chairwoman

WANG Chun-Chi

Festival Director

Pecha LO

Festival Manager

Ling HSIEH

 

Program

Program Manager:
CHEN Huei-Yin

Program Coordinator
CHOU Yi

Print Coordinator:PENG Cheng-Hao

Competition Coordinator HUANG Ling-Hui

 

Marketing & Event

Marketing & Event Consultant:
Mel JIANG

Marketing & Event Coordinator:
LIN Chih-Wei

Event Assistant:
Denise HUANG

Ticketing Coordinator:
WU Ting-Yun

Theater Manager:
LIN Chia-Hsin

 

Publicity

Publicity Manager:
Amy Yuan CHAO

Publicity Coordinator:
LIU Yu-Hsuan

Social Media Editor:
Steven KAO

Editing

Editing Manager:  Huang Ling Hui

English Editor:
Thomas DITTMANN

Chinese Editor:  Joyce CHANG

Synopsis Writers:

Elsa TENG

Wen HSU

Ruby HSIEH

CHEN Huei-Yin

Pecha LO

Skaya SIKU

CHOU Yi

 

Film Selection Committee

WANG Chun-Chi

CHEN Huei-Yin

Pecha LO

Thomas DITTMANN

Skaya SIKU

Beline WU

KANG Ting-yu

 

 

Program Trailer Director:     PAI Chieh-ju

Visual Designer:     Rao Yu-An

 

Print: 晶華彩色印刷有限公司

 

 

 

Special Thanks:

Intern

WANG Hsun-Hui

Kelly KU

CHIANG Tai-Wei

HO Rui-Ping

WU Yun-Yun

Peggy LU

Silver LUI

LEE Wan-Hsuan

LIN Li-Hong

Ofelia LIN

LIN Chen

HUNG Wei-Shan

GAO Yi-Wen

CHEN Wen-Jie

CHEN Ping-Hsuan

Claire TSENG

YU Hsin-Tzu

HUANG Yu-Wen

HUANG Yu-Han

HSIAO Yu-Tung

TAI Yu-Shan